Skattereduktion för installation av grön teknik

Vid årsskiftet kom ett nytt och mer tillgängligt statlig stöd som tog över efter ladda-hemma-stödet. För detaljer och den senaste informationen, besök skatteverkets hemsida.

Varför ändrades stödet?

För att motivera hushåll i Sverige att i högre grad investera i lösningar som är bra för miljön tog regeringen beslut om ändringar som gör det enklare att välja ett fossilfritt alternativ.

Vad innebär ändringarna?

Grönt Skatteavdrag är uppbyggt på samma sätt som RUT- och ROT-avdraget. Det innebär att du inte längre behöver söka bidrag från Naturvårdsverket i efterhand när du köper laddbox och installation från oss, avdraget är redan gjort när du får din faktura.

Vad betyder det för dig?

För alla som köper laddbox och installation från oss blir processen för att få ta del av det statliga stödet enklare, skatteavdraget sker direkt på fakturan. Detta innebär att upp till 50% av kostnaderna för installation och hårdvara dras bort som skattereduktion, dock max 50 000 kr, förutsatt att du har utrymme och är berättigad skatteavdraget. Avdraget gäller för fastighetsägare per person/år. Det betyder att om ni är två som står som ägare på huset har ni båda möjlighet att ta del av skattereduktionen. 

Resekostnad för installatör är inte avdragsgillt och kommer därför stå separat på fakturan.  

Tänk på att om du har fått skattereduktion för andra ROT och RUT-tjänster innan under året, som uppgår till max skattereduktion, så kan ROT för grön teknik nekas. De tre skattereduktionerna tas från samma pott pengar per person och år, och i den prioritetsordningen kommer skattereduktion för grön teknik sist.

Den senaste informationen hittar du på Skatteverkets hemsida.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB