Förutsättningar vid anslutning av villor

Fastigheten skall ligga i närhet till befintlig fjärrvärmekulvert.

  • VB Energi bestämmer om anslutning kan ske.
  • VB Energi drar in fjärrvärmeledningar och installerar en fjärrvärmecentral för värme och varmvatten med automatisk temperaturreglering. Befintlig panna kopplas bort.
  • Placering av installationen bestäms av VB Energi i samråd med fastighetsägaren.
  • Uppgrävda markytor återfylls till ursprunglig marknivå.
  • Slutjustering med matjord, gräsmatta, planteringar, grus, plattor, asfalt etc. ingår ej.
  • Utrivning av panna, oljetank, etc. ingår ej.
  • Om särskilda förhållanden råder för installationen gäller ej nedanstående anslutningsavgift, utan då lämnar VB Energi särskilt pris för anslutningen.
  • Nedanstående anslutningsavgift gäller med en max kulvertlängd på 40 meter. För kulvertlängd som överstiger 40 meter offereras andra priser från fall till fall.
  • Nedanstående avgifter gäller tillsvidare.

Anslutningsavgift för framdragning av fjärrvärmeledningar till fastigheten samt en komplett installerad fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten, 93 750 kr. inkl. moms. I anslutningsavgiften ingår även installation av VB Energis Värmekoll med den smarta termostaten från Ngenic. Läs mer om Värmekoll här.

Installation av fjärrvärme är berättigande till ROT avdrag vilket kan innebära att 30 procent av arbetskostnaden dras av på ovanstående anslutningsavgift. 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB