Nyanslutning

Priser och förutsättningar

När det gäller fjärrvärmepriser för anslutning av andra fastigheter än villor, kontakta Lars Wahlsten, 0240-876 28, eller Bengt Johansson, 0240-876 22.

Prisvillkor

Fast årlig avgift: 5 867 kr/år 
Energiavgift: 703 kr/MWh

Energiavgiften baseras på uppmätt förbrukning. Debitering sker normalt varje månad.

För leveransen gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till konsument

Kostnadsexempel

För en villa som förbrukar 20 MWh blir årskostnaden 19 927 kr/år.

För ytterligare information kontakta kundservice på 0771-98 70 00

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB