Nyanslutning

Priser och förutsättningar

När det gäller fjärrvärmepriser för anslutning av andra fastigheter än villor, kontakta Lars Wahlsten, 0240-876 28, eller Bengt Johansson, 0240-876 22.

Prisvillkor villor 2018

Fast årlig avgift: 5 612 kr inkl moms 
Energiavgift: 672,50 kr/MWh inkl moms

Energiavgiften baseras på uppmätt förbrukning. Debitering sker normalt varje månad.

För leveransen gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till konsument

Kostnadsexempel 2018

För en villa som förbrukar 20 MWh blir årskostnaden 15 062 kr inkl moms

För ytterligare information kontakta kundservice på 0771-98 70 00

Avsändare till denna sida är Fjärrvärme