HAN port frågor och svar

Min mätare har ingen port?

Mätaren är inte levererad med någon port installerad. Kontakta Kundservice 0771-98 70 00 för att få en modul.

Vilken typ av modul ska jag ha?

Kontrollera vilken typ av kommunikationsanslutning RJ12 eller RJ45 din utrustning har (realtidsmätare, tibber Pulse, lastbalanserare etc.)

Att tänka på

RJ12 går inte att använda om du har din mätare placerad i ett kabelmätarskåp (oftast placerad vid vägkant) eftersom den kräver extern spänningsmatning.

Det är inte tillåtet att sätta upp vägguttag i ett kabelmätarskåp, ej eller borra hål i det eller montera egen utrusning på skåpet.

Kundutrustning får ej heller monteras på mätartavlan (tavlan med poröst material där elmätaren sitter fastskruvad)

Kund ansvarar för att demontera inkopplad utrustning vid flytt.

Förutsättningar/egenskaper

RJ12

 

RJ45

 

Kräver tillgång till extern spänningsmatning för din utrustning

Kan användas vid alla mätarplaceringar men tänk på att din utrustning behöver ha åtkomst till ett nätverk.

Kan ej användas vid mätarplacering i kabelmätaskåp

RJ45 modulen ger ut en spänning på 24 V, max 6mA vilket ger en max effekt på 144mW till din utrustning.

 

Har 6st kontaktstift.

RJ12 port

Har 8st kontaktstift.

RJ45 port


 

Min enhet kommunicerar inte med elmätaren?

Har du fått HAN-porten aktiverad via kundservice?                         

Nej – kontakta Kundservice på info@vbenergi.se eller 0771-98 70 00, och få den aktiverad.

Ja – kontrollera med leverantören vilket protokoll din utrustning kommunicerar med.

Det finns flera protokoll bland annat P1 och NVE. Kontakta sedan kundservice för att få rätt protokoll inställt.

Kan din utrustning fortfarande inte kommunicera med elmätaren kontakta din leverantör eller Kundservice för ytterligare felsökning.