Energiskatt

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Energiskatten är en fast kostnad som tas ut för varje  kilowattimme el du använder. Det är alltså inte en procentuell andel av dina kostnader som det är för moms eller inkomstskatt. Det innebär att du kan minska dina kostnader för energiskatt genom att använda mindre el. 

Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatt på el, bl a skattesatsen (öre/kWh).

För 2024 har energiskatten justerats till 53,5 öre/kWh inklusive moms (42,8 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige. Denna höjning jämfört med 2023 års skattesats på 49 öre/kWh, återspeglar delvis den ekonomiska situationen och inflationstakten.

Energiskatten redovisas exklusive moms på din elnätsfaktura. Därefter tillkommer moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för elnätsabonnemang, elöverföring och energiskatt.

På hemsidan för Konsumenternas energimarknadsbyrå kan du läsa mer om energiskatt och vem som berörs av reducerad energiskatt.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB