Beställning

Här beställer du frånkoppling av din tillfälliga elanslutning när du hyrt ett 25A eller 63 A byggskåp av oss. Formuläret signeras med BankID.

Har du hyrt ett större byggskåp eller använt ett eget skåp sköter din elinstallatör beställning av frånkoppling via vår digitala tjänst Installatörsportalen.

Vid akut frånkoppling samma dag kontaktar du vår driftcentral på telefon 020-98 70 00. Observera att det då tillkommer en extra avgift.

Läs våra priser och villkor innan du gör din beställning.

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB