Lokalproducerad el - från vattenkraft

Tack vare ett gott samarbete med VB Kraft i Ludvika kan vi erbjuda dig ursprungsmärkt el från närområdet. Med en hundraårig tradition producerar VB Kraft förnyelsebar el i deras 11 vattenkraftstationer. Det är vattenflödet i Kolbäcksån och Arbogaån som möjliggör en elproduktion fri från utsläpp. Köper du lokalproducerad el från oss vet du var och hur din el produceras.

Varifrån kommer den lokalproducerade elen?

Den produceras i någon av vattenkraftstationerna som ligger längs med Kolbäcksån - Sunnansjö, Nyhammar, Vännebo, Hellsjön, Ludvika och Lernbo. I Arbogaån ligger våra kraftstationer Brattfors, Kungsfors, Flögfors och Löa.

Hur kan jag köpa lokalproducerad vattenel?

Lokalproducerad vattenel kostar +7 öre/kWh (8,75 öre/kWh inkl moms) och kan väljas till samtliga våra  avtalsalternativ. 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB