Vi är en schysst elhandlare!

Vi är ett av de elhandelsbolag i Sverige som har certifierat sig för Schysst elhandel, en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag.Schysst elhandel.png

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB