Miljömål

Minska emissioner till luft och vatten

På Lyviksverket kommer ett nytt rökgasfilter projekteras under 2016 och installeras under 2017. Filtret har den senaste tekniken och kommer att minska våra utsläpp till luft. Vid Craboverket är vårt mål att installera urea-dosering för att kunna minska NOx-utsläppen med upp till 30 %. För att minska risken för utlakning av tungmetaller är vårt mål att installera dagvattenfilter samt spillvattenfilter vid Lyviksverket. I Fagersta vill vi sätta upp laddstolpar som allmänheten kan nyttja för att ladda sina elbilar, något som vi redan gjort i Ludvika.

Minskad resursförbrukning

Vi kommer under året införa ett energiledningssystem i syfte att minska vår energiförbrukning och användning av primärenergi. Detta kommer genomsyra allt ifrån våra kontor till transporter och fjärrvärmeverk. Olika aktiviter är kopplade till detta inkl. energikartläggningar och energieffektiviseringsplaner.
Vi kommer under året göra en konsekvensanalys av att göra vår produktion 100 % fossilfri. Vi har idag en betydande andel spillvärme i produktionen, denna andel vill vi öka med 5 % till 2018.

Utveckla Miljökommunikationen

Med vår miljökommunikation vill vi gärna skapa dialog både internt i verksamheten men även externt – med Dig som är kund till oss! Vi vill gärna att Du som kund kan ta del av vårt miljöarbete bl.a. via vår hemsida, informationsmaterial, fakturamedskick och via våra utställningar/aktiviteter. Det ska vara lätt att som kund kunna bidra till miljön, t.ex. förmånliga erbjudanden för att installera solceller på din villa.
Det är viktigt för oss att veta hur Du uppfattar vårt miljöarbete och engagemang. Därför mäter vi detta varje år via Nöjd Kund Indexundersökning för att kunna utvärdera vad vi kan göra ännu bättre under kommande år.