Miljömål

Sammankoppla energisystem

Vi verkar för ett effektivt cirkulärt energisystem. Det gör vi genom att vi tar tillvara på och återanvänder resurser såsom t.ex. spillvärme. Vi utreder kontinuerligt nya möjligheter och samarbeten där vi kan ta hand olika resurser och ta ytterligare kliv mot uppsatta mål om ökad cirkularitet. Vi gör det också genom att möjliggöra elektrifiering av industriprocesser och transportsektorn.

Säkra en fossilfri energiproduktion

Det innebär att vi utöver att ha fossilfritt bränsle i våra produktionsanläggningar, vilket vi haft sedan 2020, siktar mot en fossilfri fordonspark. Vi jobbar även för att på andra sätt identifiera och åtgärdar områden där vi kan minska vårt klimatavtryck.

Minskade utsläpp till luft

Vi jobbar ständigt för att minska vår miljöpåverkan på olika sätt, en av våra betydande miljöaspekter är utsläpp till luft. Här har vi flera aktiviteter planerade för att vi ska kunna minska våra utsläpp.

Återföring av aska

I våra värmeverk jobbar vi med resursåtervinning, det är därför självklart för oss att försöka hitta sätt att ta tillvara på de resurser som vi själva inte kan ta hand om. Vi har kontinuerligt försökt hitta sätt att återföra aska till det skogliga kretsloppet men har av olika anledningar inte lyckats – ännu. Men vi fortsätter jobba för det.

Utveckla Miljökommunikationen

Med vår miljökommunikation vill vi gärna skapa dialog både internt i verksamheten men även externt – med Dig som är kund till oss! Vi vill gärna att Du som kund kan ta del av vårt miljöarbete bl.a. via vår hemsida, informationsmaterial, fakturamedskick och via våra utställningar/aktiviteter. Det ska vara lätt att som kund kunna bidra till miljön, t.ex. förmånliga erbjudanden för att installera solceller på din villa.
Det är viktigt för oss att veta hur Du uppfattar vårt miljöarbete och engagemang. Därför mäter vi detta varje år via Nöjd Kund Indexundersökning för att kunna utvärdera vad vi kan göra ännu bättre under kommande år.