Vad innebär schysst elhandel?

Ett certifierat elhandelsföretag förbinder sig till 18 kundlöften. Dessa kundlöften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Kundlöftena går längre än lagen kräver och de har kommit till för att det ska bli enklare för kunden att vara trygg i sitt val av elavtal. Du kan läsa mer om kundlöftena här.

Går det att lita på ett certifierat företag?

Certifieringskriterierna är framtagna av Energiföretagen Sverige. Synpunkter har även inhämtats från Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Energimarknadsinspektionen och Oberoende elhandlare. För certifieringen svarar ett oberoende certifieringsföretag, DNV GL, och det är också de som sköter uppföljning av certifieringen och granskning av eventuella klagomål på certifierade företag.

Alla certifierade företag ska ha en certifieringsansvarig som varje år måste genomföra en självdeklaration för att behålla certifikatet. Certifieringsföretaget DNV GL granskar varje enskilt företags självdeklaration och sköter avvikelsehantering. Stora avvikelser kan leda till uppföljningsbesök och indraget certifikat. DNV GL väljer också ut deltagare slumpmässigt för en årlig revision.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB