Så säljer du din överskottsel

Anslut din elproduktion

För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Du behöver inte ha VB Elnät som elnätsbolag för att sälja din el till oss.

Kolla att du uppfyller kraven

Du behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa din el:

- Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag

- Du framställer förnybar el

- Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW

- Du måste vara fast ansluten till elnätet

- Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare

Bli elhandelskund hos VB Elförsäljning

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos VB Elförsäljning. Ring till vår kundservice på 0771-98 70 00 (vardagar kl 8-16) så hjälper vi dig.

Börja sälja din el

Nu är du igång! Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el separat redovisad. Vi betalar Nordpools timspotpris exklusive moms för den el vi köper av dig. 

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB