Mikroproduktion

Så här fungerar mikroproduktion

För att ta till vara på energin i solen och producera sin egen el behövs solceller. Tanken med att vara mikroproducent är att kunna producera el som ska användas för egen del i hushållet. Blir det några kilowattimmar i överproduktion matas dessa in på elnätet och du får betalt för den elen.

Sälj din överskottsel

Genom att använda egenproducerad el, minskar du din elräkning. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället, kan du sälja överskottet till oss. Dessutom gör du en insats för miljön.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB