Bidrag och regelverk

bidrag&regelverk.jpg

ROT-avdrag

Du får ROT-avdrag för arbetskostnaderna för solcellsinstallationen, värdet motsvarar då 9 % av totalkostnaden, förutsatt att du har kvar utrymme för avdraget samt att installation och betalning av solcellssystemet sker under samma år.

Nyhet! Lovande förslag om grönt rotavdrag

Ett rotavdrag för gröna investeringar, kallat ett grönt rotavdrag, är på gång vilket är ett nytt statligt stöd för solceller, batterier och elfordon. Det innebär ett avdrag på såväl material och arbete, där avdraget för solceller blir 15% och för batterier 50%. Dessutom ges avdrag för installation av laddbox för elbilar på 50%.

Stödet kommer var möjligt att söka på nytt varje år vilket gör att det går att bygga ut sin anläggning gradvis, t ex först solceller sedan batterier. Avdraget får totalt uppgå till 50 000 kr per år. Att det dessutom går att söka nytt stöd varje år möjliggör ännu mer för att fler kan vara med och aktivt bli en del av energiomställningen.

Idag är rotavdraget på solceller 9% på den totala investeringen. Med det nya förslaget höjs istället avdraget till 15%, vilket gör att du som investerar får en högre ersättning.

 

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB