Skattereduktion

Regel installation.jpg

Skattereduktion för grön teknik

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Skattereduktion

Du har rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar du matar in på elnätet om du anmäler till elnätföretaget att du framställer förnybar el och din anläggning uppfyller vissa villkor. 

Du kan får skattereduktion för: 

  • Högst det antal kilowattimmar (kWh) som du har tagit ut från elnätet 
  • Aldrig mer än 30 000 kWh på ett kalenderår 

Skattereduktionen är 60 öre/kWh, alltså högst 18 000 kr/kalenderår. 

Det är mätningen vid anslutningspunkten som avgör skattereduktionen, ingen hänsyn tas till hur mycket solcellerna producerar för din egna förbrukning. 

 

Uppdaterad 17 januari 2024

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB