Bidrag och regelverk

bidrag&regelverk.jpg

Grönt skatteavdrag (för installation)

Från och med 1 januari 2021 kan du som installerar grön teknik få en skattereduktion för delar av kostnaden. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Du får dra av högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el. Kostnader för exempelvis utrustning och resor i samband med installationen ger inte rätt till avdrag. 

Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjas, utförs och betalas under 2021. Först efter betalning kan ni begära utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktion

Du har rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar du matar in på elnätet om du anmäler till elnätföretaget att du framställer förnybar el och din anläggning uppfyller vissa villkor. 

Du kan får skattereduktion för: 

  • Högst det antal kilowattimmar (kWh) som du har tagit ut från elnätet och 
  • Aldrig mer än 30 000 kWh på ett kalenderår 

Skattereduktionen är 60 öre/kWh, alltså högst 18 000 kr/kalenderår. 

Det är mätningen vid anslutningspunkten som avgör skattereduktionen, ingen hänsyn tas till hur mycket solcellerna producerar för din egna förbrukning. 

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB