Inomhustemperaturen

Rekommenderad inomhustemperatur är 20-21 grader och i sovrummet räcker det med 18 grader.

"Om du sänker inomhustemperaturen med en grad kan du spara ca fem procent av dina uppvärmningskostnader"

Tips för minska energianvändning

  • Täta dragiga fönster och ytterdörrar istället för att skruva upp elementet.
  • Fäll ned persiennerna på natten – även under vintern. Ett tvåglasfönster med nedfälld persienn isolerar nästan som ett treglasfönster.
  • Stäng dörrarna till farstu, trapphus, garage, källare och andra svala eller kalla utrymmen.
  • Reglera temperaturen i varje rum för olika tider på dygnet och för olika årstider.

Det finns bra utrustning som hjälper dig att reglera inomhustemperaturen. Den kan även installeras i befintliga, direktverkande elsystem. Med en reglerutrustning får du hjälp att hålla den temperatur du bestämt för varje rum och tidpunkt. Förutom att du får en skönare inomhusmiljö kan du också sänka energianvändningen.

Prata med en kunnig el- eller VVS-installatör så får du tips och råd om hur du bäst reglerar din inomhustemperatur.