Elvärme

Att tänka på för dig som har eluppvärmt hus

  • Byt ut termostater som inte fungerar eller installera en reglercentral som styr samtliga radiatorer.
  • Vädra snabbt. Stäng av elementen under vädringen och vänta cirka en halvtimme innan du slår på dem igen.
  • Ställ inga möbler direkt framför elementen. Värmen ska kunna spridas enkelt.

Att tänkta på för dig med kombipannor

  • Montera motordriven shunt med central som har framlednings- och utomhustemperaturstyrd reglering.
  • Sota pannan regelbundet. Varje millimeter sot sänker pannans verkningsgrad med fem till åtta procent.
  • Byt oljemunstycke varje eldningssäsong. Använd så litet munstycke som möjligt. Ett mindre munstycke bidrar till en bättre verkningsgrad.
  • En ekonomitrimning ger normalt en besparing på tre till fem procent av oljeförbrukningen.