Dator, TV och mobil

Dator

  • Stäng alltid av datorn och skärmen när du går hemifrån. Det är skärmen som drar mest energi.
  • Installera en energisparfunktion för bildskärmen eller stäng av skärmen när du går ifrån även om det bara är för en kortare stund. Dator drar alltid el när den är ansluten till elnätet.

"Brandrisken minskar om apparater och laddare dras ur när de inte används. Ett tips är att köpa en timer eller ett grenuttag med strömslutare. Då slipper du dra ur sladdar men kan ändå kapa strömmen och minska såväl elförbrukning som brandrisken för de anslutna apparaterna"

Tv, mobil och elektriska laddare

  • Stäng av tv, dvd-spelare och digitalbox med strömbrytaren och inte bara med fjärrkontrollen.
  • En funktion som kan vara värd att titta efter är "auto power off", vilket betyder att tv:n går från stand by-läge till avstängt efter fyra timmar om du inte stängt av den helt.
  • Dra ur laddare för till exempel mobiltelefon, radioapparater, elverktyg, tandborstar och rakapparater när de inte används. De drar ström när de är anslutna till vägguttaget. Tomgångseffekten kan vara 5 watt eller mer.