Ska du byta uppvärmningsform eller ska fastigheten rivas?

Om du vill göra en definitiv uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal t ex som huset ska rivas eller av annan anledning inte ska ha fjärrvärme kopplat till sig, ska det göras med en skriftlig anmälan. Ditt avtal om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning. Fyll i formuläret nedan eller använd  Uppsägningsblankett (om du inte har Bank-Id eller om fler fastighetsägare finns ).

Halvars_jpeg 046.jpg

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB