Ska du byta uppvärmningsform eller ska fastigheten rivas?

Om du vill göra en definitiv uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal t ex som huset ska rivas eller av annan anledning inte ska ha fjärrvärme kopplat till sig, ska det göras med en skriftlig anmälan. Ditt avtal om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice på 0771-98 70 00 för information om hur du går vidare.

Uppsägningsformulär (om 1 fastighetsägare, bekräftas med Mobilt Bank-Id/Bank-Id

Uppsägningsblankett (om fler fastighetsägare finns eller om Mobilt Bank-ID/BankId saknas)

Halvars_jpeg 046.jpg

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB