Jag flyttar in i en fastighet med fjärrvärme

I och med att du anmäler inflyttning så sägs inte det gamla fjärrvärmeavtalet upp automatiskt. Har du ett fjärrvärmeavtal som ska sägas upp ska du även anmäla utflyttning.

Kom ihåg att även anmäla ett elnätsabonnemang.

Inflytt ska anmälas senast 5 dagar innan du flyttar in.

För fjärrvärmeleveransen tillämpar vi Energiföretagen Sveriges Allmänna avtalsvillkor.

Har du problem med formuläret, kontakta Kundservice på 0771-98 70 00.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB