Självriskeliminering för privata fjärrvärmekunder

Självriskeliminering fjärrvärme smal.jpg

 

Ännu tryggare fjärrvärme

Även om fjärrvärme är trygg och har lättskött teknik vill vi att du som villakund skall känna dig ännu tryggare. Därför har vi tecknat en självriskelimineringsförsäkring för privata fjärrvärmekunder. Försäkringen är kostnadsfri för dig som är fjärrvärmekund hos oss.

Försäkringen omfattar självriskreducering upp till 5 000 kr per skadetillfälle och kund vid ersättningsbar egendomsskada enligt Hem- och Villaförsäkringsvillkor.

 

När gäller försäkringen

Försäkringen täcker självrisken i Hem- och Villaförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Exempel på sådana skador är ledningsbrott, överhettning, översvämning eller annat oförutsett fel i värmesystemet, inklusive anslutningar till fjärrvärmenätet. 

 

Skadereglering sker enligt följande

  • Kunden anmäler skadan till sitt försäkringsbolag
  • Efter kunden har fått ersättning från sin Hem- och Villaförsäkring skall nedanstående  skadeanmälningsblankett ifyllas
  • Vi skickar blanketten vidare till Trygg-Hansa för reglering av skadan
  • Trygg-Hansa betalar ut ersättning för skadans självrisk

 

Fullständiga försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor Självriskeliminering fjärrvärme.pdf

 

Skadeanmälningsblankett

Självriskeliminering Skadeanmälningsblankett.pdf

Den ifyllda blanketten skickar du till:

VB Energi 

Avd. Produktion fjärrvärme

Box 860

771 28 LUDVIKA

Vid ytterligare frågor kontakta Lars Wahlsten, 0240-876 28

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB