Självriskeliminering för privata fjärrvärmekunder

Självriskeliminering fjärrvärme smal.jpg

Upphörande av försäkring för självriskeliminering

Vi har sedan några år tillbaka tecknat en försäkring via vår branschorganisation Sinfra, som innebär en självriskeliminering om det skulle hända en vattenskada som orsakats av fjärrvärmeinstallationen hos våra villakunder (information nedan). Sinfra har nu meddelat oss att försäkringen kommer att sluta gälla från och med 2023-04-30 då det inte går att förlänga försäkringen längre. 

Ännu tryggare fjärrvärme

Även om fjärrvärme är trygg och har lättskött teknik vill vi att du som villakund skall känna dig ännu tryggare. Därför har vi tecknat en självriskelimineringsförsäkring för privata fjärrvärmekunder. Försäkringen är kostnadsfri för dig som är fjärrvärmekund hos oss.

Försäkringen omfattar självriskreducering upp till 5 000 kr per skadetillfälle och kund vid ersättningsbar egendomsskada enligt Hem- och Villaförsäkringsvillkor.

När gäller försäkringen

Försäkringen täcker självrisken i Hem- och Villaförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Exempel på sådana skador är ledningsbrott, överhettning, översvämning eller annat oförutsett fel i värmesystemet, inklusive anslutningar till fjärrvärmenätet. 

Skadereglering sker enligt följande

  • Kunden anmäler skadan till sitt försäkringsbolag
  • Efter kunden har fått ersättning från sin Hem- och Villaförsäkring skall nedanstående  skadeanmälningsblankett ifyllas
  • Vi skickar blanketten vidare till Trygg-Hansa för reglering av skadan
  • Trygg-Hansa betalar ut ersättning för skadans självrisk

Fullständiga försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor Självriskeliminering fjärrvärme.pdf

Skadeanmälningsblankett

Självriskeliminering Skadeanmälningsblankett.pdf

Den ifyllda blanketten skickar du till:

VB Energi 

Avd. Produktion fjärrvärme

Box 860

771 28 LUDVIKA

Vid ytterligare frågor kontakta Lars Wahlsten, 0240-876 28

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB