Priser på våra serviceavtal

När du tecknar serviceavtalet Villa Grund eller Villa Värmekoll erhåller du 25% rabatt på reservdelar vid eventuella reparationer. Vid tecknande av Villa Värmekoll debiteras dessutom ingen timkostnad vardagar 8-16 vid eventuell felavhjälpning.

Kunder som har tecknat ett serviceavtal prioriteras alltid vid felanmälan.

Typ av serviceavtal

 Villa Grund 

 Villa Värmekoll

 Bara Värmekoll

 (Ej serviceavtal)

 Ej serviceavtal

Kontorstid

690kr/tim

0kr/tim

870kr/tim

870kr/tim

Jourtid

970kr/tim

970kr/tim

1200kr/tim

1200kr/tim

Månadsavgift

73kr/mån

129kr/mån

75kr/mån

0kr/mån

Alla priser är inklusive moms. Priser gäller tillsvidare.

Önskar ni erhålla ytterligare information är ni välkomna att kontakta någon av oss via telefon eller e-post:

Bengt Johansson på 0240-876 22

Lars Wahlsten på 0240-876 28

 

Avsändare till denna sida är Fjärrvärme