Priser på våra serviceavtal

När du tecknar serviceavtalet Villa Grund eller Villa Värmekoll erhåller du våra rabatterade inköpsspriser på reservdelar vid eventuella reparationer. Vid tecknande av Villa Värmekoll debiteras dessutom ingen timkostnad vardagar 8-16 vid eventuell felavhjälpning.

Kunder som har tecknat ett serviceavtal prioriteras alltid vid felanmälan.

Våra avtalsalternativ

 

Villa Grund

Villa Värmekoll

Värmekoll

(Ej serviceavtal)  

Avtalstyp

Serviceavtal Serviceavtal Hyresavtal

Avtalslängd

tillsvidare tillsvidare tillsvidare

Uppsägningstid

3 månader 3 månader 3 månader

Prioriteras vid felanmälan

__

Jourservice hela året, dygnet runt

__

Timpris* vid servcie under kontorstid 8-16

690 kr 0 kr 870 kr

Timpris* vid utryckning under jourtider

970 kr 970 kr 1 200 kr

Månadavgift*

73 kr 129 kr 75 kr

Ett servicebesök vartannat år

__

Tillgång till Ngenic-app

med Värmekoll

__

Pris på reservdelar**

__

*Alla priser är inklusive moms. Priser gäller tillsvidare. Uppsägningstiden för avtalen är för båda parter tre månader, och skall göras skriftligen.

**När du tecknar serviceavtalet Villa Grund eller Villa Värmekoll erhåller du våra rabatterade inköpsspriser på reservdelar vid eventuella reparationer. Vid tecknande av Villa Värmekoll debiteras dessutom ingen timkostnad vardagar 8-16 vid eventuell felavhjälpning.

Kunder som har tecknat ett serviceavtal prioriteras alltid vid felanmälan.

Önskar ni erhålla ytterligare information är ni välkomna att kontakta någon av oss via telefon eller e-post:

Bengt Johansson på 0240-876 22

Lars Wahlsten på 0240-876 28

 

Intresseanmälan teckna serviceavtal

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB