Priser på våra serviceavtal

När du tecknar serviceavtalet Villa Grund eller Villa Värmekoll erhåller du våra rabatterade inköpsspriser på reservdelar vid eventuella reparationer. Vid tecknande av Villa Värmekoll debiteras dessutom ingen timkostnad vardagar 8-16 vid eventuell felavhjälpning.

Kunder som har tecknat ett serviceavtal prioriteras alltid vid felanmälan.

Typ av serviceavtal

 Villa Grund 

 Villa Värmekoll

 Bara Värmekoll

 (Ej serviceavtal)

 Ej serviceavtal

Kontorstid

690kr/tim

0kr/tim

870kr/tim

870kr/tim

Jourtid

970kr/tim

970kr/tim

1200kr/tim

1200kr/tim

Månadsavgift

73kr/mån

129kr/mån

75kr/mån

0kr/mån

Alla priser är inklusive moms. Priser gäller tillsvidare. Uppsägningstiden av avtalen är för båda parter tre månader, och skall göras skriftligen.

Önskar ni erhålla ytterligare information är ni välkomna att kontakta någon av oss via telefon eller e-post:

Bengt Johansson på 0240-876 22

Lars Wahlsten på 0240-876 28

 

Intresseanmälan teckna serviceavtal

Avsändare till denna sida är Fjärrvärme