Fagersta Stainless

Anläggningen återvinner energi ur rökgaserna från ugnar för produktion av rostfritt material. De heta rökgaserna från processen kyls i 2 pannor och energin överförs till fjärrvärmevattnet.

Temperatur, effekter och därmed också värmeproduktionen varierar över tiden och följer helt Fagersta Stainless produktion av rostfritt material.

Anläggningen består av  panna, rökgaskanaler, rökgasfläktar, fjärrvärmepumpar, fjärrvärmesystem, el- och styrutrustning.
 

Fakta panna 1, Stegbalksugn

Panna

Vertikal 2-stråks avgaspanna

Effekt

1,3 MW

Producerad energi/år

ca 1 GWh (1 000 000 kWh)

 

Fakta panna 2, DSTugn

Panna

Vertikal 2-stråks avgaspanna

Effekt

3 MW

Producerad energi/år

ca 5 GWh (5 000 000 kWh)

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB