Craboverket

Craboverket ligger vid utfarten från Fagersta i riktning mot Avesta*. Anläggningen togs i drift 1985 och eldas till största delen med biobränsle och nästan all produktion för Fagerstas fjärrvärmenät sker här.

*Hitta till oss

Anläggningen består av:

Typ

Storlek

Biobränslepanna 20 MW
Rökgaskondensator 5 MW
Biooljepanna 20 MW
Pelletspanna 4 MW
Elpanna 15 MW
Ackumulatortank 2 000 m3

 

Förbränning

Anläggningen är dimensionerad för eldning med fuktiga bränslen och sker i en fastbränslepanna av fluidbäddtyp. Bädden består av en blandning av sand, aska och bränsle. Tekniken går ut på att man blåser luft genom bädden så att blandningen svävar när förbränningen sker. Förbränningstemperaturen ligger på ca 850 grader. Pannan har stor bränsleflexibilitet och lämpar sig väl för eldning med bränslen med fukthalter i området 20-65 %. Bränslen som eldas är flis, spån, bark och pellets.

Rökgasrening och askhantering

För rening av rökgaserna är anläggningen försedd med en rökgaskondensor och ett elfilter som renar rökgaserna och samlar upp flygaskan. Från botten av pannan tappas dagligen en blandning av bottenaska och sand. Askan återanvänds idag främst vid återställning/sluttäckning av deponier.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB