Småhus

Prisinformation 2023

Nedanstående tabell innehåller beräknade årskostnader för kundkategori Småhus (konsumenter) enligt Energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån Västerbergslagens Energi ordinarie prisvillkor vid nyanslutning där Västerbergslagens Energi levererar hela uppvärmningsbehovet. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Fast avgift kr/år 

Den fasta avgiften är beroende på vilken abonnerad effekt (E-värde) och vilken taxa kunden tillhör. 

Energiavgift kr/MWh

Beror på uppmätt energiförbrukning och vilken taxa kunden tillhör.

Tabell 1 Kundkategori småhus, inkl moms Privatkunder

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh 17 309 kr 6 190 kr 11 741 kr
20 MWh 21 015 kr 6 190 kr 14 825 kr
30 MWh 28 427 kr 6 190 kr 22 237 kr
40 MWh 35 840 kr 6 190 kr 29 650 kr

 

 

 

 

Anslutningsavgifter småhus

För villaanslutningar är grundpriset för anslutningsavgiften 47 625 kr och installation av en fjärrvärmecentral 46 125kr. Totalt 93 750 kr inkl moms.
Om avståndet från befintlig stamledning är mer än 40 meter och/eller råder speciella omständigheter offereras andra priser.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB