Småhus

Prisinformation 2024

Nedanstående tabell innehåller beräknade årskostnader för kundkategori Småhus (konsumenter) enligt Energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån Västerbergslagens Energi ordinarie prisvillkor vid nyanslutning där Västerbergslagens Energi levererar hela uppvärmningsbehovet. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Fast avgift kr/år 

Den fasta avgiften är beroende på vilken abonnerad effekt (E-värde) och vilken taxa kunden tillhör. 

Energiavgift kr/MWh

Beror på uppmätt energiförbrukning och vilken taxa kunden tillhör.

Tabell 1 Kundkategori småhus, inkl moms Privatkunder

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh 19 906 kr 7 119 kr 12 787 kr
20 MWh 24 169 kr 7 119 kr 17 050 kr
30 MWh 32 694 kr 7 119 kr 25 575 kr
40 MWh 41 219 kr 7 119 kr 34 100 kr

 

 

 

 

 

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgift för framdragning av fjärrvärmeledningar till kundens fastighet offereras från fall till fall och är bl a beroende på ledningslängd och dimension. Installation av kundens fjärrvärmecentral kan offereras och utföras genom Västerbergslagens Energis försorg.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB