Prisvillkor Norberg

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi gäller från och med 2021-01-01 i Norberg.

Taxa 1-6 gäller om kunden äger fjärrvärmecentralen och taxa 7-11 om VBE äger centralen. Vilken taxa kunden tillhör beror på årsförbrukningen. Vid nyanslutning uppskattas åreförbrukningen det första leveransåret. För att vå villataxa NFJV-11 måste det vara en privatbostad med max årsförbrukning 50 MWh.

Priser

  • Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning. 
  • Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde. 

Anslutningsavgift vid nyanslutning bestäms av Västerbergslagens Energi vid varje tillfälle. Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en avgift på 4000 kr ut vid återinkoppling.

Årliga avgifter för 2021
Priserna nedan är inkl moms 

Taxa

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

Fast avgift

Ägare

Prisändring mot 2020 %

NFJV-6 692,75 Villor 5 781,25  Kunden 1,5
NFJV-11 714,38 Villor 5 945 VBE 1,5

Exempel på kostnadsberäkning för en villakund med årsförbrukningen 20 MWh

Fast årlig avgift: 5 781,25 kr           Taxa NFJV-6
Årlig energiavgift: 20 MWh x 692,75 kr = 13 915 kr
Total årlig avgift: 19 636,25 kr

 

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme. 

För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvilkor för leverans av fjärrvärme.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB