Prisvillkor Grängesberg 2021

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi gäller från och med 2021-01-01 i Grängesberg

Priser

  • Fast avgift: beäknas utifrån föregående års normalkorrigerade förbrukning och debiteras som fast avgift under leveransåret
  • Energiavgift: baseras på uppmätt energiförbrukning
  • Flödesavgift: baseras på uppmätt fjärrvärmeflöde

Abonnerad effekt bestäms vid anslutningstillfället och ändras normalt inte. Anslutningsavgift vid nyanslutning bestäms av Västerbergslagens Energi vid varje tillfälle. För att få villataxa måste det vara en privatbostad med max årsförbrukning 50 MWh. Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en avgift på 4000 kr ut vid återinkoppling.

Årliga avgifter för 2021
Priserna nedan är inkl moms

Taxa   

Abonnerad effekt max kW

Fast avgift kr/MWh

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

Prisändring mot 2020 %

Villor 20 5 781,25 692,75   1,5

Exempel på kostnadsberäkning för villakund med årsförbrukningen 20 MWh

Fast årlig avgift: 5 781,25 kr
Årlig energiavgift: 20 MWh x 692,75 kr = 13 855 kr
Total årlig avgift: 19 636,25 kr

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme.

För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB