Prisvillkor Fagersta 2021

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi gäller från och med 2021-01-01 i Fagersta

Priser

  • Fast avgift: beroende på taxetillhörighet
  • Effektavgift: beroende på taxetillhörighet och abonnerad effekt i kW
  • Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning
  • Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde

Abonnerad effekt vid anslutningstillfället beräknas genom kategoritalsmetoden. Därefter justeras abonnerad effekt vid varje årsskifte med medelvärdet av de fem högsta uppmätta effekttopparna som har inträffat under föregående vintermånader december-mars. Justering sker endast om det uppmätta medelvärdet avviker mer eller mindre än 10 procent från den senaste abonnerade effekten. 

Ovanstående gäller ej villor som betalar en fast avgift och en energiavgift. För att få villataxa måste det vara en privatbostad med max  årsförbrukning 50 MWh. Anslutningsavgift vid nyanslutning bestäms av Västerbergslagens Energi vid varje tillfälle. Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en avgift på 4000 kr ut vid återinkoppling.

Årliga avgifter för 2021
Priserna nedan är inkl moms

Taxa   

Abonnerad effekt max kW

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW/år

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

Prisändring mot 2020 %

FFJV-15 20 5 781,25     692,75 Villor 1,5


Exempel på kostnadsberäkning för villakund med årsförbrukningen 20 MWh

Fast årlig avgift: 5 781,25 kr
Årlig energiavgift: 20 MWh x 692,75 kr = 13 855 kr
Total årlig avgift: 19 636,25 kr

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme.

För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB