Förnyelse av vårt tillstånd enligt miljöbalken för Lyviksverket i Ludvika

Vi jobbar just nu med att förnya vårt tillstånd enligt miljöbalken för värmeverket i Ludvika, Lyviksverket. Tillståndet som finns idag är otidsenligt, det vill säga att förnyelse av tillståndet enligt miljöbalken kommer vara anpassad till hur verksamheten bedrivs idag.

Samrådsunderlag Lyviksverket i Ludvika

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB