Miljövärden 2011

Att kunna redovisa fjärrvärmens miljöpåverkan på ett enhetligt och samlat sätt är viktigt för att kunna visa på fjärrvärmens miljönytta och för att bygga förtroende genom öppenhet och transparens. Detta är också ett önskemål från kunder, organisationer, myndigheter och media.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv:

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Här nedan kan du se miljövärden 2011 för VB Energis olika nät:

Ludvika
Fagersta
Grängesberg
Norberg

Här kan du se de Lokala miljövärdena - vad mäts?

Här finns även Frågor och svar ang Fjärrvärme för hållbar utveckling

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB