Miljövärden 2010

Kunder, boende och myndigheter har länge efterfrågat en redovisning av fjärrvärmens miljöpåverkan på ett enhetligt sätt. Nu har bostadsorganisationerna och fjärrvärmebranschen enats om hur miljöpåverkan av energianvändningen i fjärrvärmda fastigheter ska beräknas.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv:

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Här nedan kan du se miljövärden för VB Energis olika nät:

Ludvika
Fagersta
Grängesberg
Norberg

Du kan läsa mer om miljövärden på Svensk Fjärrvärme

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB