Ludvika

Ludvikas fjärrvärmenät är ca 3 mil långt och sträcker sig från produktionsanläggningen - Lyviksverket ut till kunder i centrala Ludvika. Fjärrvärmenätet består av välisolerade nedgrävda stålrör som är försedda med larmsystem för indikering av eventuella läckage. Temperaturen på vattnet som pumpas ut på nätet ligger på 70 - 110 grader beroende på hur kallt det är ute. Returtemperaturen ligger på ca 50 grader.

De flesta flerfamiljshusen, offentliga lokaler, affärsfastigheter och industrilokaler i centrala Ludvika är anslutna till fjärrvärmenätet och vi har idag ca 350 anslutningspunkter med en ansluten effekt på 48 MW.

bengt fullbreddsbild.jpg

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB