Fagersta

Fagerstas fjärrvärmenät är ca 3 mil långt och sträcker sig från produktionsanläggningen - Craboverket i norr via centrala Fagersta och Fagersta Stainless industriområde söderut till Västanfors och Fårbo industriområde. Den största delen av nätet byggdes på 1980-talet och därefter har förtätning i samband med nyanslutningar skett. Fjärrvärmenätet består av nedgrävda välisolerade stålrör som är försedda med larmsystem för indikering av eventuella läckage. Temperaturen på vattnet som pumpas ut på nätet ligger på 70 - 110 grader beroende på hur kallt det är ute. Returtemperaturen ligger på ca 50 grader.

De flesta flerfamiljshusen, offentliga lokaler, affärsfastigheter och industrier i centrala Fagersta är anslutna till fjärrvärmenätet och vi har idag ca 360 anslutningspunkter med en ansluten effekt på 50 MW.

jonas fullbreddsbild.jpg

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB