Vilken typ av modul ska jag ha?

Vilken typ av modul ska jag ha?

Kontrollera vilken typ av kommunikationsanslutning RJ12 eller RJ45 din utrustning har (realtidsmätare, tibber Pulse, lastbalanserare etc.)

Att tänka på

RJ12 går inte att använda om du har din mätare placerad i ett kabelmätarskåp (oftast placerad vid vägkant) eftersom den kräver extern spänningsmatning.

Det är inte tillåtet att sätta upp vägguttag i ett kabelmätarskåp, ej eller borra hål i det eller montera egen utrusning på skåpet.

Kundutrustning får ej heller monteras på mätartavlan (tavlan med poröst material där elmätaren sitter fastskruvad)

Kund ansvarar för att demontera inkopplad utrustning vid flytt.

Förutsättningar/egenskaper

RJ12

 

RJ45

 

Kräver tillgång till extern spänningsmatning för din utrustning

Kan användas vid alla mätarplaceringar men tänk på att din utrustning behöver ha åtkomst till ett nätverk.

Kan ej användas vid mätarplacering i kabelmätaskåp

RJ45 modulen ger ut en spänning på 24 V, max 6mA vilket ger en max effekt på 144mW till din utrustning.

 

Har 6st kontaktstift.

RJ12 port

Har 8st kontaktstift.

RJ45 port