Välj elhandlare

5. Välj elhandlare

Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal med valfri elhandlare för att få betalt för din producerade vindenergi. Du får ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din vindenergianläggning som du ska ange när du väljer elhandlare.