Så här ansluter du din vindsnurra

1. Välj en bra placering för ditt vindkraftverk

Det allra viktigaste när det gäller placering av vindkraftverk är att det blåser bra på platsen. Ett vindkraftverk trivs bäst med en stadig vind på över 4,5 meter per sekund. Tänk på att det blåser mera på högre höjd än närmare marken. Stora träd och hus kan också bromsa vinden. Ta hjälp av vindmätningar och vindkartor för att hitta bäst plats för din anläggning. Låt vindmätaren sitta uppe i minst tre månader för att få en så exakt mätning som möjligt.

2. Läs de tekniska villkoren

Innan du köper och installerar ditt vindkraftverk är det viktigt att du läser tekniska villkor för anslutning av produktion. Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör din anläggning mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.

3. Ansök om bygglov, bidrag och elcertifikat

I vissa kommuner behövs bygglov för att ansluta vindenergi. Ta kontakt med din kommun så får du veta mer.

Du som satsar på vindenergi kan få ekonomiskt stöd. Kontakta Energimyndigheten för att ansöka om bidrag och elcertifikat. Du får ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din vindenergianläggning. Uppgifterna ska du ange i din ansökan om elcertifikat.

4. Anlita installationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket

En auktoriserad elinstallatör installerar din nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats. kontrollerar du att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.

5. Välj elhandlare

Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal med valfri elhandlare för att få betalt för din producerade vindenergi. Du får ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din vindenergianläggning som du ska ange när du väljer elhandlare.

6. Begär skattereduktion för din egenproducerade el

Efter första året som elproducent har du rätt att begära skattereduktion för mikroproduktion. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida. Vi lämnar varje år en kontrolluppgift till Skattemyndigheten om hur mycket el varje mikroproducent matat in på elnätet.

För att få moms på energiersättning utbetald behöver du momsregistrera dig.  

Den el som du inte själv behöver matas in på elnätet. Tack vare din elproduktion får vi mindre kostnader för överföring av el i vårt elnät. Detta kallas nätnytta och du får ersättning för den nätnytta du bidrar med.