Läs de tekniska villkoren

2. Läs de tekniska villkoren

Innan du köper och installerar ditt vindkraftverk är det viktigt att du läser tekniska villkor för anslutning av produktion. Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör din anläggning mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.