Begär skattereduktion för den egenproducerade el

6. Begär skattereduktion för din egenproducerade el

Efter första året som elproducent har du rätt att begära skattereduktion för mikroproduktion. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida. Vi lämnar varje år en kontrolluppgift till Skattemyndigheten om hur mycket el varje mikroproducent matat in på elnätet.

För att få moms på energiersättning utbetald behöver du momsregistrera dig.  

Den el som du inte själv behöver matas in på elnätet. Tack vare din elproduktion får vi mindre kostnader för överföring av el i vårt elnät. Detta kallas nätnytta och du får ersättning för den nätnytta du bidrar med.