Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktinen

7. Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktionen

Under sommaren kommer du säkert producera mer el än vad du själv använder. Om du vill kunna sälja överskottsproduktionen behöver du teckna ett säljavtal med ett elhandelsföretag. När vi påbörjar ditt anslutningsärende får du ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din anläggning som du behöver uppge när du tecknar avtal gällande försäljningen av din elproduktion.