Så här ansluter du din solcellsanläggning

1. Välj en bra placering

Undersök förutsättningarna för din planerade anläggning. Se information på Svensk solenergis webbplats och ta hjälp av solkartor.

2. Läs de tekniska villkoren

Innan du köper någon utrustning är det viktigt att du läser våra tekniska villkor för anslutning av produktion. Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör din anläggning mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.

Se till att leverantören av anläggningen ger dig tydliga installations- och bruksanvisningar. Anvisningarna ska vara skrivna på svenska.

Om du importerar anläggningen själv tar du också på dig ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om de regler som gäller för importörer

3. Investeringsstöd solceller

Ansök om statligt stöd för solceller, upp till 30 % av installationskostnaderna, hos din Länsstyrelse. Läs mer om investeringsstöd på Energimyndighetens hemsida. ROT-avdrag ges för installation, reparation och byte av solceller om huset är äldre än fem år. Det är dock inte möjligt att få både investeringsstöd och ROT-avdrag.

4. Anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket

En auktoriserad elinstallatör installerar din nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar du att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver din elinstallatör skicka en korrekt ifylld föranmälan till oss. Det sker via vår Installatörsportal.

5. Räcker kapaciteten till?

Din elinstallatör undersöker om din befintliga säkringsstorlek räcker till eller om du behöver ändra huvudsäkring. Ändringar i din anläggning bekostar du själv. När din förfrågan om att ansluta egen elproduktion kommer till oss undersöker vi om elnätets befintliga kapacitet räcker till eller om vi behöver göra förstärkningar. I så fall står vi som nätbolag för dessa kostnader, detta gäller anslutningar upp till 63 A.

Efter vi fått föranmälan från elinstallatören beräknar vi om befintlig kapacitet i elnätet räcker för att ansluta din önskade anslutningseffekt och ser allt bra ut skickar vi installationsmedgivande.

6. Börja producera

För att vi ska kunna ansluta anläggningen till vårt elnät måste alla säkerhetskrav vara uppfyllda, varselmärkning av anläggningen måste finnas eftersom den alltid kommer att vara spänningssatt. En arbetsbrytare, som finns åtkomlig för nätägarens eller räddningstjänstens personal och är varselmärkt, måste finnas vid anläggningen.

7. Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktionen

Under sommaren kommer du säkert producera mer el än vad du själv använder. Om du vill kunna sälja överskottsproduktionen behöver du teckna ett säljavtal med ett elhandelsföretag. När vi påbörjar ditt anslutningsärende får du ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din anläggning som du behöver uppge när du tecknar avtal gällande försäljningen av din elproduktion.

8. Skattereduktion för din överskottsproduktion

Du får skattereduktion för överskottsproduktionen. Vi lämnar kontrolluppgift över din produktion till Skatteverket när året är slut och så kommer uppgiften i din skattedeklaration.

9. Betala moms om försäljningen är mer än 30 000 kronor

Du behöver momsregistrera dig och betala moms för den producerade överskottsel du säljer, om försäljningen överstiger 30 000 kronor per år. Läs mer om försäljning av överskottsel . Beräknar du att försäljningen inte kommer överstiga 30 000 kronor behöver du inte momsregistrera dig. Om du redan är momsregistrerad kan du begära momsbefrielse om du ser att försäljningen inte kommer överstiga 30 000 kronor.