Skattereduktion

9. Skattereduktion

Du kan vara berättigad till skattereduktion för kostnaden för arbete och material när du installerar grön teknik. Avdraget fungerar på liknande sätt som rot och rut, det vill säga avdraget görs direkt på din faktura. Läs mer på om investeringsstödet för grön teknik.

Du kan begära skattereduktion för överskottsproduktionen. Vi lämnar kontrolluppgift över din produktion till Skatteverket när året är slut och uppgiften visas på din inkomstdeklaration.