Skattereduktion för din överskottsproduktion

8. Skattereduktion för din överskottsproduktion

Du får skattereduktion för överskottsproduktionen. Vi lämnar kontrolluppgift över din produktion till Skatteverket när året är slut och så kommer uppgiften i din skattedeklaration.