Räcker kapaciteten till

5. Räcker kapaciteten till?

Din elinstallatör undersöker om din befintliga säkringsstorlek räcker till eller om du behöver ändra huvudsäkring. Ändringar i din anläggning bekostar du själv. När din förfrågan om att ansluta egen elproduktion kommer till oss undersöker vi om elnätets befintliga kapacitet räcker till eller om vi behöver göra förstärkningar. I så fall står vi som nätbolag för dessa kostnader, detta gäller anslutningar upp till 63 A.

Efter vi fått föranmälan från elinstallatören beräknar vi om befintlig kapacitet i elnätet räcker för att ansluta din önskade anslutningseffekt och ser allt bra ut skickar vi installationsmedgivande.