Investeringsstöd solceller

3. Investeringsstöd solceller

Ansök om statligt stöd för solceller, upp till 30 % av installationskostnaderna, hos din Länsstyrelse. Läs mer om investeringsstöd på Energimyndighetens hemsida. ROT-avdrag ges för installation, reparation och byte av solceller om huset är äldre än fem år. Det är dock inte möjligt att få både investeringsstöd och ROT-avdrag.