Få ny elmätare och börja producera

6. Få ny elmätare och börja producera

Efter elinstallationen av din anläggning är klar och vi fått in färdiganmälan byter vi ut elmätaren inom två veckor. Vår fältpersonal kontaktar dig innan detta tillfälle.

Vi behöver byta elmätaren för att kunna mäta både elproduktion och elanvändning. Vi byter din elmätare kostnadsfritt inom två veckor från det att vi fått färdiganmälan från din elinstallatör att anläggningen är klar. När vi bytt mätaren är produktionsanläggningen klar för tillkoppling och du kan börja producera egen el. Slå inte på anläggningen innan elmätaren är bytt, då registreras din produktion som förbrukning.

För att vi ska kunna ansluta anläggningen till vårt elnät måste alla säkerhetskrav vara uppfyllda, varselmärkning av anläggningen måste finnas eftersom den alltid kommer att vara spänningssatt. En arbetsbrytare, som finns åtkomlig för nätägarens eller räddningstjänstens personal och är varselmärkt, måste finnas vid anläggningen.