Installationsmedgivande

5. Installationsmedgivande

Vi lämnar installationsmedgivande för produktionsanläggningen till installatören och skickar ett bekräftelsebrev till dig först när eventuell flytt eller ombyggnad av mätplatsen är utförd och färdiganmäld. Installationsmedgivande innebär att installatören får fortsätta arbetet och att en kort provtillkoppling för funktionskontroll av produktionsanläggningen tillåts. När produktionsanläggningen är provkörd ska den stängas av och installatören ska lämna in en färdiganmälan.