Välj elhandelsföretag och teckna avtal

8. Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktionen

Under sommaren kommer du säkert producera mer el än vad du själv använder. Om du vill kunna sälja överskottsproduktionen behöver du teckna ett säljavtal med ett elhandelsföretag. När produktionsanläggningen är driftsatt dröjer det några dagar innan den är registrerad i vårt kundsystem. Därefter kommer du att få ett avtalsförslag från din nuvarande elhandlare men du kan välja att teckna avtal med annan elhandlare.

Oavsett vilken elhandlare du väljer får du ersättning för så kallad nätnytta från oss. Aktuell ersättningsnivå hittar du i prisbladet för Egen elproduktion och utbetalning sker automatiskt på din elnätsfaktura.