Anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket

4. Anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket

En auktoriserad elinstallatör installerar din nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar du att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver din elinstallatör skicka en korrekt ifylld föranmälan till oss. Det sker via vår Installatörsportal.