Välj en bra placering

1. Välj en bra placering

Nivåskillnaden – eller vattnets fallhöjd – har stor betydelse för hur mycket energi ditt vattenkraftverk kan utvinna. Ju större fallhöjd, desto mer energi. Fallhöjder under 2 meter är sällan ekonomiskt lönsamma för vattenkraft. 

En vanlig indelning för småskalig vattenkraft i Sverige är:

Över 50 meter: hög fallhöjd
15-50 meter: medelhög fallhöjd
2-15 meter: låg fallhöjd

Vattenkraftverken kan utnyttja olika slags fördämningar, som konstruerade dammar eller reglerade sjöar. Det finns också kraftverk som tar tillvara energi i strömmande vatten utan fördämningar. När du ska välja en bra plats för ditt vattenkraftverk är det viktigt att tänka på både vattenflöde och fallhöjd.