Välj elhandelsföretag

5. Välj elhandelsföretag

Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för att få betalt för din producerade el. Du får ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din anläggning som du ska ange när du väljer elhandelsföretag.