Läs de tekniska villkoren

2. Läs de tekniska villkoren

Innan du Innan du köper någon utrustning är det viktigt att du läser tekniska villkor för anslutning av produktion. Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör anläggningen mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.

Se till att leverantören av anläggningen ger tydliga installations- och bruksanvisningar. Anvisningarna ska vara på svenska.

Om du importerar anläggningen själv tar du också på dig ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om de regler som gäller för importörer.