Anlita installationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket

4. Anlita installationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket

En auktoriserad elinstallatör installerar din nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar du att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.