Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat

Trots att elproduktionen i landet likväl som överföringskapaciteten från norr till söder har varit hög under året har risken för effektbrist kommande vinter ökat i södra Sverige. Nya beräkningar som Svenska kraftnät har gjort visar att i vinter kan man inte räkna med att kunna importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar. 

Vad händer om elen inte räcker till?

Svenka Kraftnät informerar om hur manuell förbrukningsfrånkoppling fungerar och vad vi alla kan göra för att minimera risken för att förbrukningsfrånkoppling ska behöva ske. Se deras film och läs mer om detta på Svenska Kraftnäts hemsida här nedan.

Manuell frånkoppling.jpg

Fakta: Omvärldsfaktorer

En rad omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet på ett negativt sätt har ökat risken för frånkoppling av el – dock från mycket låga nivåer. Dessa faktorer är:

- Osäkerhet i leveranser av naturgas på kontinenten.

- Låga vattenmagasin i Norge.

- Minskad elproduktion i Frankrike.

- Ingen elhandel mellan Ryssland och Europa

Källa: Svenska kraftnät

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB